Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 01: 0947.623.552

Hotline: 0889.595.585

Hotline 02: 0912.210.693

Theo nhà sản xuất / phân phối

Pgrand  (1)
Bảo Kiên  (2)
TQ  (3)
T&T  (2)
Bìa màu ngoại A3 T&T
HSX: T&T
Giá bán: 76.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Bìa màu ngoại A4 T&T
HSX: T&T
Giá bán: 38.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Bìa màu A4
HSX: Bảo Kiên
Giá bán: 30.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Bìa màu A3
HSX: Bảo Kiên
Giá bán: 60.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Bìa màu A4 đặc biệt
HSX: Pgrand
Giá bán: 70.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
BÌa mika trung A4
HSX: TQ
Giá bán: 72.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Bìa mika dày A4
HSX: TQ
Giá bán: 80.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Bìa mika A3
HSX: TQ
Giá bán: 140.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
VANPHONGPHAM24H.NET

MUA HÀNG

024.6269.6531