Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 01: 0947.623.552

Hotline: 0889.595.585

Hotline 02: 0912.210.693

Theo nhà sản xuất / phân phối

Thiên Long  (2)
Plus  (3)
Kokuyo  (3)
EKE  (2)
Hyphen  (1)
File còng bật Plus 5cm, 7cm
HSX: Plus
Giá bán: 45.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
File còng nhẫn TL 2RF-26
HSX: Thiên Long
Giá bán: 25.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
File còng nhẫn TL 2RF-20
HSX: Thiên Long
Giá bán: 23.000 VNĐ
File còng nhẫn Plus 26mm
HSX: Plus
Giá bán: 37.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
File còng nhẫn Plus 20mm
HSX: Plus
Giá bán: 34.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
File còng bật Hyphen 7cm
HSX: Hyphen
Giá bán: 30.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
File còng bật Eke 7cm
HSX: EKE
Giá bán: 24.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
File còng bật Eke 5cm
HSX: EKE
Giá bán: 24.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
File còng bật Kokuyo 9cm
HSX: Kokuyo
Giá bán: 55.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
File còng bật Kokuyo 7cm
HSX: Kokuyo
Giá bán: 42.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
File còng bật Kokuyo 5cm
HSX: Kokuyo
Giá bán: 42.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
VANPHONGPHAM24H.NET

MUA HÀNG

024.6269.6531