Hỗ trợ bán hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 01: 0947.623.552

Hotline: 0889.595.585

Hotline 02: 0912.210.693

Theo nhà sản xuất / phân phối

Kw-Trio  (8)
UNC  (6)
Plus  (2)
TQ  (1)
Deli  (6)
Chân ghim 23/23
HSX: Kw-Trio
Giá bán: 28.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp Clip màu 41mm
HSX: Deli
Giá bán: 62.000 VNĐ
Kẹp Clip màu 32mm
HSX: Deli
Giá bán: 40.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp Clip màu 25mm
HSX: Deli
Giá bán: 50.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp clip màu 19mm
HSX: Deli
Giá bán: 28.500 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp clip màu 15mm
HSX: Deli
Giá bán: 35.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp sắt đen 51mm
HSX: UNC
Giá bán: 18.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp sắt đen 41mm
HSX: UNC
Giá bán: 11.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp sắt đen 32mm
HSX: UNC
Giá bán: 7.500 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp sắt đen 25mm
HSX: UNC
Giá bán: 5.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp sắt đen 19mm
HSX: UNC
Giá bán: 4.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Kẹp sắt đen 15mm
HSX: UNC
Giá bán: 3.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Ghim cài màu nhựa
HSX: Deli
Giá bán: 7.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Ghim cài C62
HSX: TQ
Giá bán: 2.500 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Chân ghim 23/20
HSX: Kw-Trio
Giá bán: 22.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Chân ghim 23/17
HSX: Kw-Trio
Giá bán: 21.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Chân ghim 23/15
HSX: Kw-Trio
Giá bán: 19.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Chân ghim 23/13
HSX: Kw-Trio
Giá bán: 15.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Chân ghim 23/10
HSX: Kw-Trio
Giá bán: 14.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Chân ghim 23/8
HSX: Kw-Trio
Giá bán: 12.500 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Ghim bấm 24/6 (số 3)
HSX: Kw-Trio
Giá bán: 5.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Chân ghim số 3 Plus
HSX: Plus
Giá bán: 8.000 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
Chân ghim số 10 Plus
HSX: Plus
Giá bán: 2.700 VNĐ
Giá chưa bao gồm VAT
VANPHONGPHAM24H.NET

MUA HÀNG

024.6269.6531